Warns

Warns is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân (Nederland) met 720 inwoners (2017). Tot 2011 behoorde Warns tot de voormalige gemeente Nijefurd.

Het is een lintdorp dat loopt van het Johan Friso kanaal in het noorden tot Laaxum bij het IJsselmeer in het zuiden. Door deze ligging is de watersport voor Warns van groot belang, met name de jachtbouw. Tot het gebied van Warns behoren ook de buurtschappen Laaxum en Scharl.

Warns was de locatie van de Slag bij Warns (1345). In Warns stond ooit de stins van Jelmer Ottes Sytzama, en toen Douwe Geales Galema hier in 1490 ook een stins liet bouwen, ontstond er ruzie. Sytzama was namelijk een Schieringer en Galema was een Vetkoper. Het conflict werd pas beslecht toen Galema de stins van Sytzama liet afbreken.