Informatie over de buurtbus en de stichting

Op 1 oktober 1979 vertrok de eerste bus als Buurtbus Warns e.o. lijn 103 van de toenmalige Fram vanaf het station Stavoren. De betrokkenheid van instanties en van iedereen langs de route was enorm. Het bestuur en de organisatie werd in die tijd het Buurtbus Comité genoemd, waarin o.a. vertegenwoordigers van de plaatselijke belangenverenigingen zitting hadden. Mede daardoor is de Buurtbus van en voor onze gemeenschap. Er staat Arriva op het voertuig: zij zorgen voor het onderhoud en de brandstof maar de gemeenschap (lees provincie) houdt de bus op de weg!

Sinds 6 mei 2003 is het Buurtbus Bestuur onder gebracht in de “Stichting Buurtbus Stavoren – Hemelum”.

Wat doet nou het Bestuur van de Buurtbus? De chauffeurs besturen de bus toch ? Wat doen de bestuursleden dan?

Bij voorkeur zijn de bestuursleden ook chauffeur. In elk geval ondersteunt en adviseert het bestuur de planner en dat zijn heel wat verschillende zaken.
Een enkel recent voorbeeld. Zoals elders al is vermeld, hebben we af en toe een tijdelijke bus. Maar die is dan niet goed herkenbaar. Dan denkt het bestuur mee met de planner over een oplossing en kwamen we op de magneetstickers die voortaan laten zien dat het ondefinieerbare voertuig toch echt de Buurtbus is.  Zij regelen met zijn allen diverse zaken die in het belang zijn van de bus en de chauffeurs, zoals een feestavond, een eindejaarspresentje en een jaarvergadering in april.

De bestuurssamenstelling en taken is als volgt.

Voorzitter

 • De voorzitter is het aanspreekpunt voor de stichting en is ook verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken in de organisatie.
 • Personeelsaangelegenheden.
 • Contacten met de overheden en vervoerders onderhouden.
 • Vergaderingen voorbereiden en leiden.
 • Verantwoordelijk voor inhoudelijke afstemming met de web beheerder.

Secretaris

 • In samenwerking met voorzitter opstellen van de agenda van vergaderingen.
 • Verslagen van vergaderingen.
 • Correspondentie en contacten met subsidieverstrekkers, sponsoren.
 • Administratieve ondersteuning van de overige bestuurstaken.
 • Adressenbestand.
 • Lijst van medische keuringen.

Penningmeester

 • Financieel beheer.
 • Uitbetalen van de reisvergoeding voor de chauffeurs.
 • Het bijhouden van alle overige onkosten en de inkomsten van onze sponsors.
 • Aanvragen subsidie bij o.a. Provincie.

Planner

 • Rittenrooster en contacten met chauffeurs onderhouden.
 • Werving van nieuwe chauffeurs en adverteerders op de bus.
 • Nieuw chauffeurs aanmelden bij de rijinstructeur.
 • Regelt vervanging voor chauffeurs als ook voor een vervangende bus.
 • Direct contact onderhouden met Arriva.
 • Dienstregeling beheren.
 • Actie ondernemen in geval van wegomleggingen of stremmingen.
 • Onderhoud contact met de examinator / instructeur / ambassadeur OV chipkaartlezer.

Leden Algemene Zaken

 • Algemene ondersteuning met betrekking tot bestuurszaken
 • Aandacht en of bezoek zieke chauffeurs en overige aandacht voor vrijwilligers.
 • Mede organiseren van de jaarlijkse feestavond.

Rijinstructeur (geen bestuurslid)

 • Geeft nieuwe chauffeurs instructie over gebruik van de bus.
 • Beoordeelt de rijvaardigheid van nieuwe chauffeurs.
 • Geeft nieuwe chauffeurs instructie over het gebruik van de chipcardreader en het routebord in de bus.
 • Verzorgt een kennismakingsrit over de buurtbusroute.