Laaxum

Laaxum (Fries: Laaksum) is een buurtschap in het zuidwesten van de Friese gemeente Súdwest-Fryslân. Het plaatsje ligt in het westen van Gaasterland aan het IJsselmeer.

Men is het er niet over eens of Laaxum als een dorp moet worden beschouwd dan wel – net als Scharl – als een buurtschap van Warns. Laaxum is wel beschreven als het kleinste vissersdorpje van Europa.

Laaxum werd in 1325 Laxnum en in 1487 Laexum genoemd. In 1345 kwam een legertje van graaf Willem IV van Holland onder andere bij Laaxum aan land om de Friezen te bevechten, hetgeen leidde tot de Slag bij Warns. In 1718 stonden er acht huizen in de buurtschap en in 1851 zes. Aan het begin van de twintigste eeuw was Laaxum een plaatsje met zestien huizen en twee boerderijen, waarin samen meer dan honderd mensen woonden. Tegenwoordig staan er elf huizen en één boerderij.

Rond 1500 stond Laaxum al bekend vanwege visserij op bot op het Vrouwenzand, een ondiepte in de toenmalige Zuiderzee langs de zuidrand van Friesland. In 1680 wordt vermeld dat de bewoners van de buurtschap zich bezig hielden met palingvisserij. Na de bouw van de Afsluitdijk zakte de visserij in Laaxum in. Er werd nog enige tijd op paling gevist, maar dat bleek niet rendabel. Bij de haven van Laaxum staat nog de Hang, het gebouwtje waar eertijds haringen werden gezouten en gerookt. Deze werden als Lemster bokken veelal naar Duitsland geëxporteerd.

Laaxum is inmiddels een bescheiden attractie voor dagtoeristen. Bij het haventje bevindt zich een recreatieterreintje.