Historie

Op deze website wil het bestuur van de Stichting “Buurtbus Stavoren – Hemelum” de aandacht vestigen op het maatschappelijk belang van goed openbaar vervoer in onze woon- en werkomgeving.  Maar ook aantonen dat Buurtbus 103 een zeer bijzonder concept is dat niet mag verdwijnen.

Het verleden:  Eind zeventiger jaren misten o.a. de inwoners van Warns en omgeving een regelmatige busverbinding naar de trein in Stavoren. Zij overlegden met de plaatsen in de omgeving; Hemelum, Bakhuizen en Stavoren. Iedereen bleek voorstander te zijn van een dergelijke busverbinding. Zij togen naar de Provincie en met medewerking van de toenmalige busmaatschappij Fram vertrok de eerste Buurtbus op 1 oktober 1979 van het station Stavoren. Dat dit een goed initiatief was, blijkt wel uit het feit, dat na bijna 40 jaar nog steeds mensen actief zijn op de bus: Sippie de Roos uit Warns. Ongetwijfeld zijn er meerdere personen geweest die hun inzet hebben gegeven om de bus op de weg te krijgen en te houden. Helaas beschikt het huidige Buurtbus Bestuur over weinig archief.

Er kwam een Buurtbus Commissie met vertegenwoordigers van de diverse Dorpsbelangen en niet te vergeten een goede coördinator. Jarenlang werd deze taak met kwaliteit en verve vervuld door Simon Vuyck uit Stavoren en daarna tot 2015 door Teun Kuipers uit Koudum.  In 2003 werd de Buurtbus Commissie op verzoek van de Provincie omgezet in een Stichting.

Buurtbus komt aan in Warns 1979