Notulen Jaarvergadering 2022.

Op 24 november 2023 in MFC De Kaap Voorstraat 80, 8715 JC Stavoren.

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda. Punten per mail tot ons gekomen.
Te behandelen ingebrachte vragen:
I Corona-scherm uit de buurtbus halen (Wiebe Hendriks)
ii Betere herkenbaarheid chauffeurs d.m.v. hesjes (Gijs Folmer)
iii Technische staat/onderhoud en vervanging van de bus (Aart van der Waal)

3. Mededelingen van de voorzitter.
a. Verwelkoming van eenieder, speciaal
i. Mevrouw Yvonne Wilke, Teammanager Bus van Arriva.
ii. De heer Wim Brethouwer, namens de Profinsje Fryslân.
b. Korte evaluatie van 2022
d. Bermen Zeedijk. Er is communicatie naar gemeentes over de staat van de bermen tussen Laaxum en Mirns. Tot nog toe boeken we geen progressie hierin maar we houden vol. Het is gevaarlijk om uit te wijken voor tegenliggers daar en voor de fietsers die voor ons willen uitwijken en door deze manoeuvres in de berm terechtkomen.
c. Afscheid bestuurslid is niet verkiesbaar, blijft wel chauffeur; Gerrit Buurman.
Er heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld; Lourens Feenstra.
d. Ritplanner gezocht ter ondersteuning/vervanging huidige functionaris Pieter Zeldenrust. Er hebben zich drie kandidaten gemeld; Tiny Lagenburg, Martijn Kramer en reserve Wiebe Das we zijn daar heel content mee. Pieter zal de kandidaten peilen en ze zullen zich gaan inzetten voor een vruchtbare samenwerking. Wordt vervolgd.

4. Jaarverslag 2022. Geen vragen.

5. Financieel jaarverslag 2022. Openstaande declaraties naar Arriva worden via Yvonne afgehandeld.

6. Rondvraag.
Vragen en opmerkingen per mail;
I Corona-scherm uit de buurtbus halen (Wiebe Hendriks) Vanwege het nog niet weg zijn van het Corona virus en de verantwoording die veel chauffeurs voelen naar de klanten laten we hem zitten. Het is echter in de nabije toekomst ook mogelijk hem weg te laten halen door Arriva. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van de nieuwe Albatros voorziening.
ii Betere herkenbaarheid chauffeurs d.m.v. hesjes (Gijs Folmer) Vanuit Arriva gaat hier niets voor geregeld worden, het staat ons als Stichting vrij om iets daarvoor te regelen. We gaan het met het bestuur overleggen.
iii Technische staat/onderhoud en vervanging van de bus (Aart van der Waal) Nog steeds zijn er vraagtekens bij het onderhoud van de bus. Na overleg gaat Tineke de klachten bundelen en doorspelen naar Arriva op een andere manier als tot nu toe.
!! Klachten en reparaties gaan voortaan op de dag zelf naar PLANNER en naar Schilstra!!
Tineke zorgt voor de communicatie met Arriva naast dat Schilstra dat waarschijnlijk ook zal doen, dat hoeft niet te veranderen. We hopen dat er wat meer duidelijkheid en spoed kan geleverd worden d.m.v. direct contact met Yvonne en materiaalbeheerder van Arriva. Arriva blijft zorgen dat de wij onze passagiers veilig kunnen vervoeren.

Vragen uit de zaal;
• Zijn de passagiers verplicht om een veiligheidsgordel in onze bus te dragen? Ja is het antwoord. Zijn we als chauffeurs verantwoordelijk dat deze ook gedragen worden? Ja is het antwoord. We kunnen echter niet 100 procent controleren of de passagiers dit ook doen. We moeten zelf de passagiers hier-op wijzen, bij instappen of tijdens reis wanneer nodig. (Bij ongelukken met de buurtbus zijn de chauffeurs verzekerd maar wel aansprakelijk.)
• De bosschages naast de versmalling bij Laaxum zorgen voor beschadigingen op de bus en schrikreacties van de passagiers. Kan hier iemand op aangesproken worden om deze te snoeien? We gaan onderzoeken of we een oplossing kunnen vinden hiervoor.
• Bij het treinstation te Stavoren staat er regelmatig een bus van het schoonmaakbedrijf Asito op de plek voor onze bus. De medewerker is hier weleens over aangesproken maar wil de bus niet ergens anders neerzetten ondanks dat er aangegeven is bij hem dat dit voor onze chauffeurs lastig is. Tineke neemt contact met Asito hierover op.
• Pieter vraagt nog eventjes het woord om uitdrukkelijk alle chauffeurs een pluim te geven voor hun inzet. Het is ook in vakantieperiodes altijd mogelijk het rooster rond te krijgen. Chapeau!

De voorzitter had nog een leuke quiz voorbereid en eenieder stortte zich daar met overgave op. De winnaar wordt later bekend gemaakt na het tellen van de juiste antwoorden.

Het eten werd verzorgd door; Grand Café De Schans uit Stavoren.