Buurtbus Stavoren Hemelum bestaat bijna 40 jaar

Buurtbus Stavoren Hemelum bestaat bijna 40 jaar

Het is alweer bijna 40 jaar geleden (1 oktober 2019 precies 40 jaar!) dat een aantal inwoners van Warns en omgeving besloot dat openbaar vervoer tussen hun dorpen van groot belang was. De Provincie Fryslân, het toenmalige busbedrijf Fram en een groep vrijwilligers met een rijbewijs hebben er toen voor gezorgd dat de eerste buurtbus in de Zuidwesthoek is gaan rijden. Inmiddels zijn er twee  buurtbussen: de lijnen 102 en 103 van Arriva in de omgeving van Makkum en Stavoren. De Provincie Frylân, sponsoren, vrijwillige chauffeurs en vervoersbedrijf Arriva houden deze buurtbussen op de weg.

De vrijwilligers van de buurtbussen hebben zich verenigd in twee  lokale organisaties. Eén van die vrijwilligersorganisaties is de Stichting ‘Buurtbus Stavoren – Hemelum’. Met zo’n 35 vrijwilligers en 5 bestuursleden maakt deze stichting het mogelijk dat lijn 103 zes dagen per week een uursdienst onderhoudt die aansluit op de trein in Stavoren. Bezoekers en inwoners van de dorpen in deze regio zijn zodoende verzekerd van een goed openbaar vervoer, dat  hen verder via de trein naar Sneek en Leeuwarden kan brengen.

Het bestuur van ‘Buurtbus Stavoren – Hemelum’ zorgt voor de contacten met Arriva en de Provincie Fryslân. Ook houdt zij toezicht op het onderhoud van de bus en ziet zij toe op de gezondheid van de chauffeurs. Het bestuur is dagelijks in de weer om per dag 4 of 5 verschillende chauffeurs op de bus te krijgen. Gelukkig lukt dat nog steeds, al is er altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers met rijbewijs B.

De stichting organiseert ook gezellige dingen voor haar vrijwilligers om hen te belonen voor hun inzet. Sponsoren, de Provincie Fryslân en vervoersbedrijf Arriva dragen daarvoor jaarlijks een steentje bij.

Vervoersbedrijf Arriva heeft de buurtbussen onder haar hoede. Het resultaat is dat we met een prachtige Mercedesbus van Arriva rijden, voorzien van een automatische versnelling, een PIN automaat en een Chipcardreader (kaartlezer). Dit apparaatje is bestemd voor controle en betalingen via de O.V. chipkaart.

Wilt u helpen om de buurtbus te laten rijden?

Word dan sponsor van de stichting ‘Buurtbus Stavoren – Hemelum’. Uw bijdrage is welkom op: NL 39 RABO 0166 8657 37 t.n.v. Stichting Buurtbus Stavoren – Hemelum.

Of meld u aan als chauffeur via het aanmeldformulier op deze website. Zie elders op deze website voor verdere informatie. Om chauffeur te worden is enthousiasme, een goede gezondheid en een B-rijbewijs voldoende.

De regie en eindverantwoordelijkheid van dit project is in handen van de Provincie Fryslân en vervoersbedrijf Arriva met als doel om Stavoren, Warns, Bakhuizen en Hemelum te ontsluiten. De feitelijk uitvoering wordt geheel verzorgd door de vrijwilligers van de Stichting ‘Buurtbus Stavoren – Hemelum’. De buurtbus voorziet in een grote behoefte voor openbaar vervoer in Friesland. Inwoners die familie, vrienden, sportveld, huisarts of fysiotherapeut bezoeken of boodschappen gaan doen maken doorgaans gebruik van de bus. Maar ook schoolkinderen, studenten en natuurlijk toeristen in de zomertijd stappen geregeld in onze buurtbus.

De chauffeurs en bestuursleden zijn allen vrijwilligers die met veel plezier hun werk doen. Zij rijden graag voor alle mensen uit hun omgeving en zijn de ondersteuning van particulieren en bedrijfsleven uit de regio dubbel en dwars waard.