Historie: Brief buurtbus in Nijefurd en Gaasterlân Sleat

Historie: Brief buurtbus in Nijefurd en Gaasterlân Sleat

Aan het bestuur van de buurtbus in Nijefurd en Gaasterlân Sleat
p.a. T.F.J. Kuipers
ds. L. Tinholtstraat 13
8723 CW Koudum
En
Aan het bestuur van de buurtbus in Wûnseradiel en Nijefurd
M. Kalsbeek
Scharrebuurtsterweg 21
8761 PD Ferwoude

Betreft: Wens t.a.v. traject van de buurtbus.

Koudum, mei 2003.

Geachte besturen,

Opname van Koudum in de buurtbustrajecten: Makkum Hindeloopen (MH) en Stavoren  Hemelum (StH), is een lang gekoesterde wens, die weer actueel is geworden nu het provincie bestuur een programma van eisen  voor openbaar vervoer heeft geformuleerd.
Deze wens hebben wij bij de inspraak over het programma van eisen naar voren  gebracht.

De lijn MH loopt bijna over Koudum, het is een kwestie van hooguit 1 km  omrijden.
De lijn StH zou volgens ons net zo goed een rondrit kunnen zijn via Koudum en  Molkwerum.
Dan is er ook meteen aansluiting op het treinstation Koudum Molkwerum en  het dorp Molkwerum. Wij denken dat deze betrekkelijk kleine wijzigingen, met onderlinge afstemming, meer passagiers zal opleveren voor beide lijnen. Het zal naar onze verwachting de mobiliteit van de inwoners van deze streek  verbeteren en ten goede komen aan de levendigheid in Koudum.

Wij hopen dat u aan onze wens tegemoet kunt komen.

Met vriendelijke groet,
Jan de Vries, Bestuur dorpsbelangen Koudum.