Voorlopig wordt er niet gereden!

Voorlopig wordt er niet gereden!

Van Arriva hebben we – via een brief – gehoord, dat:

24 juli 2020:

“Vervoerders hebben, in overleg met het ministerie IenW, daarom TNO benaderd voor onderbouwd onderzoek en – advies over het voldoende voorkomen van (in)directe COVID-veiligheidsrisico’s voor chauffeurs bij het (her)openen van voordeur en opstarten van de buurtbuslijnen met de voorgenomen maatregel van het plaatsen van een spat- of kuchscherm. Tevens zal worden gekeken hoe het staat met de ventilatie in grote en kleine bussen, ook t.a.v. zg. aerosolen. Het advies is aangevraagd voor de modaliteiten bus (incl. buurtbussen) en tram. Vanwege de doorlooptijd van dit onderzoek zal een uitkomst begin augustus gereed zijn.”

15 augustus 2020:

“Naast de grote bussen, willen we uiteraard ook graag dat onze buurtbussen weer veilig de weg op kunnen. Voor de kuchschermen in de buurtbussen is verder onderzoek nodig, deze vallen namelijk onder een andere categorie voertuigen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de buurtbussen niet dezelfde ventilatiemogelijkheden hebben als de grote bussen. Deze kunnen de voor- en achterdeur openzetten bij elke halte zodat er natuurlijke ventilatie aanwezig is. Gezien het feit dat veel buurtbuschauffeurs in de risicogroep vallen, is daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid van belang. Onderzoeksbureau TNO voert in opdracht van OV-NL aanvullend onderzoek uit naar kuchschermen in de buurtbussen. Tot die tijd rijden de buurtbussen niet.”