Notulen Jaarvergadering over 2018

Notulen Jaarvergadering over 2018

Opening.
De voorzitter opent de vergadering.

Vaststellen agenda.
Geen punten toe te voegen.

Afscheid Thom Boersma.
We hebben afscheid genomen van Tom Boersma vanwege het bereiken van de maximumleeftijd van 75 jaar voor een chauffeur op de buurtbus.
De heer Boersma heeft nog een praatje gehouden, waarbij hij pleitte voor het blijven rijden tot de leeftijd van 80 jaar. Dit is niet mogelijk, omdat Arriva, dit niet toestaat.

Nieuwe bus.
Deze rijdt sinds augustus 2018. Deze heeft reeds 50.000 km op de teller.
Buiten de bekende klachten, zoals, die bij de vorige bus er ook waren, zijn hier een aantal punten van aandacht:
• Pinautomaat functioneert niet naar behoren. Nieuwe apparatuur toegezegd, maar nog niet aanwezig. De passagiers rijden gratis, tot de problemen zijn opgelost.
• Er zijn achter op de bus geen ruitenwissers gemonteerd. Uit veiligheidsoverwegingen heeft het bestuur een prijsopgave gevraagd voor een camera achterop de bus en een pieper bij het achteruitrijden. Daarna een aanvraag bij de Foppe Visser Stichting voor de bekostiging hiervan.
• Herman Dijkstra vraagt of er naast de pinautomaat een gaatje voor een pen gemaakt kan worden. Dit zal gebeuren bij het monteren van de nieuwe automaat.

Jaarverslag 2018.
Exemplaren zijn aanwezig. Vragen hierover, kunnen gesteld worden na de pauze.

Financieel Verslag.
• Roel deelt een beknopt overzicht van de jaarrekening uit. Hierbij geeft hij uitleg over de inkomsten en uitgaven. Er is een klein verlies, maar dit is niet structureel.
• Uitdrukkelijk verzoek van Roel de papieren onder zich te houden en niet te delen met anderen.
• Het aantal passagiers is gedaald. In hoofdzaak is dit te wijten aan de veranderde dienstregeling van Arriva, waardoor het voor veel leerlingen van het voortgezet onderwijs niet meer aantrekkelijk is van de buurtbus gebruik te maken.

Garage Mous wordt garage Schilstra.
• Helaas moet garage Mous de deuren sluiten.
• De gebroeders Mous waren voor de vergadering uitgenodigd, voor een afscheid. Helaas waren ze verhinderd. Sippie heeft hun bloemen gebracht. Persoonlijk afscheid volgt.
• We hebben een vervanger gevonden. Dit is garage Schilstra. Daardoor zijn er wel wat veranderingen. Deze worden mondeling bekend gemaakt, maar komen ook op de mail naar de chauffeurs.

Jubileumfeest 40-jarig bestaan van de buurtbus.
• Er is een feestcommissie ingesteld.
• De datum en tijd zijn 18 oktober a.s. om 17h.00.
• Verdere details zijn een verrassing.

Rondvraag.
• Waarom locatie Oudemirdum?
Omdat het bestuur steeds wisselt van locaties, bepaalt door de plaatsen waar de meeste chauffeurs wonen.
• Herman Kamerbeek.
Waar is de nieuwe planner?
Daar is het bestuur mee bezig. Een moeilijk oplosbaar probleem. Tevens wordt door de voorzitter van de gelegenheid gebruik gemaakt, de chauffeurs er uitdrukkelijk op te wijzen dat chauffeurs die weten, dat ze een bepaalde datum niet kunnen rijden, dit een week van te voren melden.
Wat is er gebeurd met de vrienden van de bus.
Deze formule heeft het bestuur afgeschaft, omdat de vriend meer kost dan dat de buurtbus er profijt van heeft. Wel is er nu een systeem van donateurs met een machtiging voor de afschrijving van het donatiebedrag.
Waarom zijn er geen sponsors meer.
Dit is niet meer toegestaan, vanwege het huidige silhouet van de bus. Tevens is het niet door de Profinsje Fryslân toegestaan.
• Herman Dijkstra.
De spiegels van de bus functioneren niet goed.
Een aantal chauffeurs gaf als antwoord, dat deze wel goed zijn te stellen.
• Chauffeurs.
Vraag over het grote aantal chauffeurs en het kleine aantal chauffeurs, die daadwerkelijk rijden.
De voorzitter antwoord, dat deze niet al te actieve chauffeurs met name in de zomer nodig zijn. Wel geeft hij aan, dat het beleid is veranderd. Op het moment dat een chauffeur voortdurend verhinderd is, wordt deze verzocht verder af te zien van zijn vrijwilligersstatus binnen de buurtbusorganisatie.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering, dankt ieder voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen een prettige informele voortzetting van de avond.

Punt van aandacht:
Jurjen Faber meldt, dat de voertuigtracker niet naar behoren werkt. Wordt gecontroleerd.