Jaarverslag 2019 buurtbus 103

Jaarverslag 2019 buurtbus 103

Het jaar 2019 is rustig verlopen. Er is wel veel gebeurd, maar alles is, wat organisatie betreft nu ongeveer zoals we dat wensen.

1. 40-jarig Jubileum.
2019 was het jaar van het 40-jarig jubileum van de Buurtbus. Er is een jubileumfeest georganiseerd in Bakhuizen op 18 oktober. De opkomst was groot en iedereen was tevreden over de organisatie. Het diner was voortreffelijk.
Op dezelfde dag vierde Sippie de Roos ook het 40-jarig jubileum als chauffeur. Daar is aandacht aan besteed.
Arriva heeft een financiële bijdrage van € 1.500 toegezegd. Die was erg welkom.

2. Wisseling servicegarage
Garage Mous is gestopt. We zijn, uiteraard in overleg met Arriva, overgestapt naar Garage Schilstra te Hemelum.
Er zijn daardoor wel wat veranderingen geweest, ook voor de chauffeurs. Maar alles staat nu op de rails. Iedereen is aan de veranderingen gewend.
Wel zijn er wat aanloopproblemen geweest:
a. De chauffeurs moeten nu zelf aftanken. Dit gaf in het begin wat hele lastige aanloopproblemen. Maar dit loopt nu voortreffelijk.
b. De ingang van de stalling is wat krap. Dit is wennen, vooral bij het in- en uitrijden.
Voor het overige lopen de contacten met Garage Schilstra uitstekend.

3. FX.
In het begin van het jaar waren er grote problemen met de zgn. FX 300. Daardoor konden de reizigers niet goed in- en uitchecken. Het bestuur heeft besloten de reiziger niet te laten in- en uitchecken, totdat de problemen opgelost waren.
Dit is in een later stadium in orde gekomen. De passagiers kunnen weer normaal in en inchecken. Voor de rest van het jaar functioneerde de apparatuur goed en kon men de bus op het internet weer volgen.

4. Monteren camera.
Uit veiligheidsoverwegingen vond het bestuur nodig een camera achter op de bus te monteren. Er is hiervoor een beroep op de Foppe Visser Stichting gedaan. Deze heeft €.750,- bijgedragen aan de aanschaf. Onze dank daarvoor.

5. Provincie.
Het provinciale subsidiebeleid is veranderd. De subsidie aanvraag is aanzienlijk ingewikkelder geworden. De buurtbus moet meer verantwoording afleggen richting Provincie.

6. Chauffeurs.
Er zijn dit jaar een behoorlijk aantal chauffeurs die afscheid hebben moeten nemen vanwege hun leeftijd en ook om andere redenen. Om de opengevallen plaatsen op te vullen, zijn we een publicatiecampagne gestart. Deze is in 2019 begonnen en loopt nog in 2020. Door met name de aandacht van Omrop Fryslân, heeft dit een groot aantal aspirant-chauffeurs opgeleverd.

7. Nieuwsbrief.
Sinds enige tijd is er een nieuwsbrief voor de chauffeurs in het leven geroepen. Deze wordt op uitstekende manier verzorgd. Dit is een goed initiatief geweest. De chauffeurs blijven beter op de hoogte van lopende zaken en zijn ook meer betrokken bij het reilen en zeilen van de bus betrokken.