Chauffeur worden op de buurtbus

[aanmelden als chauffeur] [chauffeur nieuws] [informatie over chauffeur zijn]

Ieder uur komt hij tweemaal langs en is daardoor een bekende verschijning tussen Stavoren en Hemelum. Hij rijdt voor jong en oud maar vooral voor hen die zelf niet over eigen vervoer (kunnen) beschikken.
De Provincie Friesland geeft opdracht aan de vervoersconcessiehouder om alle kernen van openbaar vervoer te voorzien maar omdat een “lijnbus” tussen Hemelum en Stavoren wel zeer onrendabel zou rijden, is de busonderneming maar wat blij met onze buurtbusorganisatie.

Er is een bestuur waarin ook buurtbuschauffeurs vertegenwoordigd zijn. Maar let wel naast een bestuur en een coördinator is er nog een heel belangrijke groep vrijwilligers nodig.
Om de buurtbus te kunnen laten rijden, zijn vrijwilligers nodig die de buurtbus willen besturen. Het zijn de chauffeurs die de buurtbus rijdende houden en onze coördinator schrijft u graag in als nieuwe vrijwilliger.

Vrijwillige chauffeur zijn op de buurtbus… is dat wat voor u ?

Buurtbuschauffeurs rijden vrijwillig op de bus maar vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Onze chauffeurs wonen bijvoorkeur in de directe omgeving waar de Buurtbus rijdt. De maximale woonafstand vanaf de opstapplaats (Bakhuizen) dient niet meer dan 15 km. te bedragen. Buurtbuschauffeurs gaan akkoord met de geldende aandachtspunten en huishoudelijke regels.

Naast een geldig rijbewijs (B) is een geneeskundige keuring nodig die, op kosten van de organisatie, wordt gedaan bij een door onze Stichting aan te wijzen arts.
De chauffeur houdt zich aan de verkeersregels en heeft altijd een voorbeeldfunctie in het verkeer! Een nieuwe chauffeur moet jonger zijn dan 80 jaar en doet een rijtest bij de organisatie.

“Stuur” mee en houdt uw streek vitaal!!
Verwachte tijdsbesteding is eens per week, drie uur, of op afroep. Zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten zijn welkom. U krijgt van te voren een duidelijke instructie.

Er is een reiskostenvergoeding naar de opstapplaats van € 0,25 per gereden kilometer. Met een max. van: € 10,00 per keer. Het inroosteren, normaliter 1 keer per week drie uur (drie ritten), gebeurt in overleg met de coördinator.

Er zijn enkele bushaltes op de route. Passagiers laten ook door hun hand op te steken weten dat zij mee willen rijden. Het publiek is divers, veel scholieren, een aantal ouderen en verder passagiers verdeeld over alle leeftijdsklassen.

In de bus kunnen passagiers een kaartje kopen met hun bankpas of maken gebruik van de OV – chipkaart.