Jaarverslag over 2018

Jaarverslag over 2018

Het jaar 2018 is rustig verlopen. Wel zijn er een aantal zaken te noemen:
1. Evenementen.
• De feestavond heeft ditmaal plaatsgevonden in januari. In december is men meestal druk met vele andere dingen. De avond vond plaats in het MFC “de Kaap”. Dit feest is goed bezocht en eenieder heeft het ervaren als gezellig. De wens is gedurende het volgende feest zachte achtergrondmuziek af te spelen.
• In oktober is de jaarvergadering over het jaar 2017 geweest. Daarbij is besloten, in vervolg, de jaarvergaderingen in maart te laten plaatsvinden.
• In verband met het 40-jarig jubileumfeest van de bus wordt de feestavond in 2019 eenmalig van het begin van het jaar naar oktober, de oprichtingsmaand, verplaatst.
2. Bestuurlijke zaken.
• In de loop van 2018 is het bestuur aangevuld met een aantal leden/chauffeurs.
Eerst is Pieter Zeldenrust aangezocht voor een bestuursfunctie. Daarna Thomas de Haan. Als laatste Dick Ravenhorst. Allen hebben toegezegd. Dick Ravenhorst heeft de functie van voorzitter op zich genomen. Het bestuur bestaat nu uit het gewenste aantal leden van zeven, waarbij de meerderheid van het bestuur chauffeur is.
• We hebben regelmatig vergaderd, waarbij er in de wintertijd meer wordt vergaderd dan in de zomertijd. Er wordt efficiënt vergaderd en met resultaat.
• We hebben, binnen het bestuur een takenlijst opgesteld, waarbij voor elke functie, die een bestuurslid heeft een reservebestuurslid op de lijst staat. Niemand is nu onvervangbaar.
3. Apparatuur in de bus.
• Er is voor het eerst cashloos met de bus gereden. Dit is wennen, maar is inmiddels ingeburgerd. Wel blijft een probleem, dat er mensen alleen cash kunnen betalen.
• De chauffeurs hebben hun kaartjes en hun cash ingeleverd bij de penningmeester.
• De geïnstalleerde apparatuur geeft wel veel problemen. We hopen, dat deze het komende jaar definitief kunnen worden opgelost.
4. Bruggen.
• Een voordeel van het nu gebruikte apparaat is, dat de sluis de bus overal kan volgen en daar eventueel op kan anticiperen voor de bediening van de brug in Warns.
• Dit geldt niet voor de Koebrug. Aanvankelijk zou deze ook vanaf de sluis worden bediend. De Koebrug is een gemeentelijke brug. Provincie en gemeente konden het niet eens worden. Nu wordt de Koebrug bediend vanuit het havenkantoor op de oude haven, of vanaf de burg zelf, door de gemeentelijke havenmeesters. Met deze havenmeesters zijn wel afspraken gemaakt.
5. Diversen.
• Het bestuur had besloten de vroege dienst op zaterdag te rijden ten tijde van de schoolvakanties. In de aanloop naar de zomer bleken er geen chauffeurs beschikbaar te zijn voor de vroege dienst. Daarop is deze geschrapt en blijft ook geschrapt.
• Pytsje Hospes is planner. Gedurende het jaar moet zij versterking hebben. We zijn naarstig op zoek naar een medeplanner. Deze moet er komen.
• In de zomer is de invulling van de zaterdag wel eens een probleem. Ons voorstel is dat iedere chauffeur in ieder geval een aantal zaterdagdiensten doet. Dit kan in het voorjaar worden geregeld.
• De nieuwe instructiemap in de bus functioneert naar grote tevredenheid.
• Er zijn een aantal nieuwe chauffeurs bijgekomen. De aanmeldprocedure samen met het proefrijden werkt uitstekend.